Obchodní podmínky


Smluvní podmínky

Vstoupili jste na stránky provozované projektem obscurefreaks.cz, v kooperaci s třetími subjekty. Námi provozované služby, k nimž nyní získáváte přístup bezplatně, který financujeme z příjmů z inzerce. Z důvodu zajištění bezúplatného provozu našich služeb, jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytovaných služeb a jejich dalšího rozvoje, se prosím v budoucnu zdržte používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi zobrazované reklamy. Nerespektování této podmínky může být důvodem odepření vašeho přístupu k našim službám či k přijetí jiného technologického opatření. Děkujeme za pochopení.


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky byli sepsány na základě vzoru asociace pro elektronickou komerci (APEK) která připravila ve spoluprácis advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský nejen pro své členy aktualizované Vzorové obchodní podmínky pro rok 2016. APEK tak nadále podporuje rozvoj české e-komerce a myslí na malé a střední obchodníky, kterým usnadňuje jejich obchodní činnost.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah s projektem obscurefreaks.cz (dále jen „Provozovatel“) a zákazníky (dále jen „Zákazník“) provozovaného Provozovatelem na internetové stránce obscurefreaks.tk / obscurefreaks.cz (dále jen „Webový portál“). Webový portál je provozován za účelem propagace alternativní kultury v ČR a distribuce reklamních předmětů týkající se tohoto portálu. Při distribuci reklamních předmětů prostřednictvím webového portálu v souladu s těmito Podmínkami nedochází k převodu vlastnického práva pro další distribuci.

II. Objednávka reklamních předmětů

Zákazník zadáním objednávky prostřednictvím k tomu určeného internetového rozhraní Obchodu projevuje vůli objednat si reklamní předmět a zaplatit poplatek za jeho zpracování (dále jen „Poplatek“). Výše Poplatku je uvedena v rámci Obchodu u příslušné položky (Předmětu). Před odesláním objednávky musí Kupující projevit souhlas s Podmínkami a s výší ceny za doručení Karty (včetně balného, pokud je účtováno). Smlouva o dodání Předmětu mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena odesláním objednávky Zákazníkem a jejím přijetím Provozovatelem ve formě informativní e-mailové zprávy obsahující přijetí objednávky včetně rekapitulace Poplatku a ceny za doručení Předmětu (včetně balného, pokud je účtováno) odeslané Zákazníkovi na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem v objednávce. Za takovéto přijetí objednávky nelze považovat automaticky odeslanou zprávu potvrzující přijetí objednávky do systému Prodávajícího.

III. Dodání reklamních předmětů

Reklamní předmět bude zasílán prostřednictvím České počty, s.p., a to po uzavření smlouvy o dodání Předmětu.

IV. Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit bez udání důvodů od smlouvy o dodání recklamních předmětu do 14 dnů po jejím dodání, a to za předpokladu, že předmět je zabalen v neporušeném originálním balení. V případě jakéhokoli porušení nebo poškození přebalu Předmětu není Zákazník oprávněn od smlouvy o dodání Předmětu odstoupit. V případě, že Zákazník je v souladu s odst. 1 tohoto článku oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání Předmětu, odešle ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku Kartu na adresu uvedenou v článku IX odst. 5 této smlouvy spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy, s údajem o číslu objednávky a v případě, že požaduje vrácení Poplatku na bankovní účet, též s číslem bankovního účtu. V opačném případě bude Poplatek vrácen prostřednictvím poštovní poukázky. V případě, že Provozovatel zjistí, že stav Předmětu resp. jejho balení vylučuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s odst. 1 tohoto článku, vyrozumí o tom Zákazníka a vrátí mu Předmět na nákladu Zákazníka zpět stejným způsobem, jakým mu byla doručena na základě jeho objednávky. Za tuto skutečnost projekt obscurefreaks.cz vyžaduje poplatek v individuální výši za následné zpracování.