myšlenka

Myšlenka sjednotit scénu skrze webovou platformu tu je již od 11. června 2016. Projekt jako takový vznikl ale až 14. dubna 2017 spuštěním webové redakce. Náš web nabízí prostor pro obsah, který je jinde zbytečně cenzurován. Jsme zaměřeni na českou schwarze scénu a fetish komunitu a jsme otevřeni všemu novému.

 
 • Jsme profesionálové, máme pevné zásady a naše vnitřní přesvědčení se promítá do naší práce.
 • Snažíme se posouvat hranice pohledu veřejnosti na alternativní kulturu.
 • Jsme proti rasismu, xenofobii, homofobii, sexismu a jiným formám nesnášenlivosti.
 • Umožňujeme zviditelnění různým odvětvím současné alternativní scény. 
 • Nemáme rádi dogmatické prosazování jen jednoho způsobu, jak být členem určité subkultury.
 • Jsme striktně proti jakékoliv formě diskriminace.
 • Naše rozdílnosti nás spojují.
 • Nepodporuje nelegální postoje, činnosti nebo chování.
 • Vymezujeme se od konvencí.
 • Publikujeme objektivní informace.
 • Jsme otevřeni všemu novému.
 • Jsme proti projevům nenávist a útlaku vůči menšinám.
 • Podporujeme nezávislou scénu.
 • Soucitíme s lidmi, přírodou a zvířaty.
 • Nabízíme prostor i méně známým odvětvím alternativní scény.
 • Vytváříme obsah zaměřený na aktuální kulturní i společenské dění.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.