Myšlenka sjednotit scénu skrze webovou platformu tu je již od 14. dubna 2017 spuštěním webové redakce. Náš web nabízí prostor pro obsah, který je jinde zbytečně cenzurován. Jsme zaměřeni na českou a slovenskou alternativní komunitu a jsme otevřeni všemu netradičnímu.

Jsme profesionálové, máme pevné zásady a naše vnitřní přesvědčení se promítá do naší práce.
Snažíme se posouvat hranice pohledu široké veřejnosti na alternativní kulturu.
Jsme proti rasismu, xenofobii, homofobii, sexismu a jiným formám nesnášenlivosti.
Usilujeme o zviditelnění různých odvětví současné alternativní scény.
Jsme proti dogmatickému způsobu prezentace umění a subkultur.
Jsme striktně proti jakékoliv formě diskriminace a projevům nenávisti vůči menšinám.
Vytváříme obsah zaměřený na aktuální kulturní i společenské dění.
To, co nás spojuje, jsou právě naše rozdílnosti, které nás posouvají dál.
Nepodporuje nelegální postoje, činnosti nebo chování.
Jsme proti užívání užívání návykových a psychotropních látek.
Naší čiností nám jde o vymezení se od koncencí a otevření se všemu jinému.
Příjmáme vhodná opatření k ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.
Snažíme se podporovat nezávislou a alternativní scénu.
Usilujeme o zlepšení vztahů lidí k přírodě a životnímu prostředí.
Nabízíme prostor pro zviditelnění i méně známým odvětvím alternativní scény.