Zásady ochrany osobních údajů

V rámci naší nastavby Freak Social zpracováváme vaše osobní údaje. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Následující informace jsou navrženy tak, aby vám pomohli pochopit, jaká data to konkrétně jsou a proč je shromažďujeme.


Projekt obscurefreaks.cz ve vztahu k údajům o uživatelích ctí následující zásady:

 • Respektujeme soukromí našich uživatelů a podnikáme všechny námi možné kroky k tomu, abychom údaje o nich řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím. Pokud se přihlašujete do naší služby, využívejte standardní protokol umožňující zabezpečenou komunikaci HTTPS.
 • Jde nám o dodržování platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Konkrétně zákon č. 101/2000 Sb., který se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.
 • Údaje o našich uživatelích, která považujeme za nutná a/nebo přínosná shromažďujeme a využíváme pro zkvalitňování našich služeb. Pro účely identifikace konkrétního uživatele jsou nám známy přihlašovací údaje do služby.

Shromažďování informací:

 • Shromažďujeme statistické údaje, prostřednictvím nichž získáváme představu o tom, jakým způsobem je náš web využíván. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb.
 • Registrací potvrzujete naše zásady o zpracování osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat služby v souladu s podmínkami.
 • Pokud zveřejníte jakékoliv fotografie nebo videoklipy a rozhodnete se nám sdělit citlivé údaje o sobě, výslovně souhlasíte se zpracováním vašich údajů a jejich zveřejněním dalším uživatelům.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zadržujeme pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 • Abychom vám umožnili ukládání obrázků a fotografií v rámci služby Freak Social, evidujeme váš přístup k úložišti.

Informace, které vyžadují povolení:

 • Pro správnou funkci naší služby můžeme vyžadovat přístup k fotoaparátu a informaci o vaší poloze.
 • Náš web také zajímají technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, operační systém nebo prohlížeč.

Informace získané užíváním nástavby:

 • Některé údaje, jako jsou například informace o poloze, nebo vašem hardwaru získáváme přímo díky tomu, že využíváte naše služby. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely a vylepšení našich služeb.
 • K vylepšování našich služeb využíváme cookies – cookie představuje krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, preferovaný jazyk a další nastavení.
  • Cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a k ochraně vašich dat.