Kde se vzaly tělesné modifikace?

Zevnějšek rozhodně nebyl lhostejný ani našim nejdávnějším předkům. Svědčí o tom nálezy náramků, prstenů, náhrdelníků a dalších šperků z doby bronzové (2100-750 př. n.l.) nebo třeba tetování na těle Ötziho, přírodní mumii nalezené v Alpách, který žil asi v období mezi roky 3400 až 3100 př. n. l.

Abychom si však udělali výlet za původem tělesných modifikací, nemusíme se hrabat v hlíně, ani se škrábat na zmrzlé vrcholky hor a doufat v tisíce let starý nález. Původní kultura rozličných způsobů zdobení těla stále přežívá v rituálech a zvycích domorodých kmenů všude tam, kam moderní civilizace dosud nezapustila kořeny.

Více než 5 tisíc let staré tetování na mumii Ötziho
Více než 5 tisíc let staré tetování na mumii Ötziho, zdroj: iceman.it

Jednou z nejstarších a zároveň nejrozšířenějších forem tělesné modifikace je tetování. V historii se s ním setkáme prakticky na všech kontinentech. Jedním z nejvýmluvnějších příkladů je moko, tradice tetování původních obyvatel Nového Zélandu, Maurů.

Tetování mělo pro Maury jak společenský, tak funkční význam. Moko mělo za účel děsit nepřátelské bojovníky, ale také dávat na odiv příslušnost a postavení v kmeni. Nejvíce tetování samozřejmě zdobilo vůdce kmene nebo válečníky.

Tradice moko přetrvává dodnes i díky aktivistům jako je Tāme Wairere Iti na fotografii
Tradice moko přetrvává dodnes i díky aktivistům jako je Tāme Wairere Iti na fotografii, zdroj: wikipedia.org

Na americkém kontinentu se tetování běžně vázalo na spiritualitu. Častými motivy byla totemová zvířata a symboly s magickou mocí léčit a chránit před temnými silami. Pro četné africké kmeny jsou zase typická těla zdobená skarifikací, tedy ornamenty a symboly vyvedené nikoliv pigmentem jako při tetování, ale tvorbou jizev řezáním či pálením kůže.

Tyto jizvy mohou například značit, kolik zabil válečník nepřátel, ženy zase skarifikací zvyšují svou atraktivitu pro muže. Zkrášlování těla se však ani ve starých kulturách neomezovalo jen na vytváření piktogramů na kůži.

Jsou to právě africké kmeny, které jsou známé i pro svou tradici roztahování. Ušní lalůčky jsou při tom to nejmenší. Třeba ženy kmene Mursiů vám mohou být povědomé díky jejich nepřehlédnutelným spodním rtům, které si roztahují až do absurdních rozměrů pomocí hliněných destiček.

Mursisjká žena
Mursijská žena, zdroj: wikipedia.org

Platí při tom, že čím více roztažený spodní ret, tím přitažlivější potenciální nevěsta. Kdo se této tradici nepodvolí, u můžu si neškrtne.

I pro mnohé z těch, kteří zdobením svého těla, ať už jen tetováním nebo všelijakými piercingy a dalšími modifikacemi žijí, může tento ideál krásy být již za hranou. Pokud byste o něčem podobném přesto uvažovali, mějte na paměti, že mursijské ženy se musí kvůli své kráse vzdát několika zubů.

Tělesné modifikace dnes

Jak jsme si právě ukázali, i náročnější a drastičtější tělesné modifikace mají svůj původ hluboko v historii lidstva. Není neobvyklé, že při příchodu nové éry, se kultura obrací k minulosti, podobně jako i renesance našla svůj zdroj inspirace v dávné antice.

A tak i v dnešní moderní kultuře přetrvává odkaz minulých zvyků a tradic, ačkoliv jejich význam a motivy jejich vyznavačů se v čase mnohokrát proměnil. Jaký mají význam tělesné modifikace pro jejich nositele dnes?

Tělesné modifikace jako vyjádření vzdoru a individuality
Tělesné modifikace jako vyjádření vzdoru a individuality, zdroj: wikimedia.org

Pokud například nejste členem pouličního gangu, vystrašující vzezření ve stylu moko Maurů asi nebude ten pravý motiv k pořízení tetování. Ochranu před zlými duchy v dnešním světě asi také mnoho lidí nehledá. A zejména pokud jde o drastičtější tělesné modifikace, ty vám v očích většinové populace na atraktivitě nepřidají, častěji právě naopak.

S lakonickým mávnutím ve stylu „to je ta dnešní móda mladých“, kterou občas slýcháváme od konzervativnějších generací, se nehodláme spokojit. V čem to tedy vězí?

Vzdor, individualita i prožitek

Vzepření se zavedeným pořádkům a posunování hranic patří k hnacím silám vývoje společnosti. Zvyšující se životní úroveň nám k tomu všemu dává prostor pro vyjadřování vlastní individuality a právě náš zevnějšek je nejočividnější aspekt, který mnoho vypovídá o tom, k jaké společenské skupině patříme, jaké postoje jsou nám blízké nebo jakým způsobem nahlížíme na život.

To neplatí pouze o tělesných modifikacích, ale zkrášlování obecně, stejně jako o stylu oblékání nebo účesu. Navíc toto chování často nemusí být ani vědomé. Motiv vymezení se zbytku společnosti nebo vzdoru konformním ideálům krásy bývá častý u mladších lidí, kteří mohou teprve hledat sebe sama a pomocí tetování, piercingů či dalších modifikací se snaží definovat vlastní „já“.

Most Body Modifications - Guinness World Records

Potřeba vzdoru a vymezování se však s narůstajícím věkem většinou vytrácí. Přesto se stále setkáváme i s dospělými vyznavači tělesných modifikací, jejichž vášeň nevyhasíná a často naopak experimentují se stále novějšími a sofistikovanějšími modifikacemi. V takových případech bývá motiv zcela vnitřní – spjatý s osobností.

Člověk může z každého nového „upgradu“ těžit uspokojení či pocit sebenaplnění, že se jeho fyzický vzhled dostává do harmonie s jeho vnitřní náturou. Podobných vnitřních motivací bychom mohli najít nespočet, protože u každého jednotlivého člověka se budou více nebo méně lišit.

Dalším z častých vnitřních motivů může být také prožitek z „rituálu“ modifikace. Proces propichování, roztahování, implantace či jiného zákroku, ale také následná péče, hojení i bolest s tím vším spojená mohou být pro člověka větší stimul a dodavatel endorfinů než výsledný pohled na hotovou modifikaci.

Průběh scarifikace
Průběh scarifikace, zdroj: skinseamstress.com

Jaké druhy tělesných modifikací existují?

Tetování

Nejstarší a v dnešní době běžná modifikace, která se už nesetkává tak často s nelibostí okolí. Záleží však samozřejmě na rozsahu případně motivech tetování, které by někoho mohly pohoršit nebo šokovat.

Kromě klasické aplikace barvy pod kůži lze pigmentem také obarvit třeba oční bělmo (příklad nevratné modifikace).

Piercing

Možností, co si dát na těle propíchnout a opatřit šperkem, je celá řada. Od uší, nosu, obočí či rtů až po bradavky, jazyk, pupík či genitálie.

Pro relativní jednoduchost se jedná o jednu z nejrozšířenějších modifikací vůbec. Jejich kompletní výčet by byl vyčerpávající, nikterak však nezajímavý, a tak si jej necháme pro samostatný článek.

Druhů šperků i možností k umístění je nepřeberné množství
Druhů šperků i možností k umístění je nepřeberné množství, zdroj: pinterest.com

Implantáty

Náročnější a také rizikovější modifikace, během které se pod kůži implantuje těleso určitého tvaru nebo velikosti.

Rohové implantáty na čele například vytvoří démonický vzhled, zatímco kuličky implantované pod kůži na penisu (pearling) mohou zásadně prohloubit intimní okamžiky v ložnici.

Zvláštní skupinou jsou kyberimplantáty. Takové implantáty jsou opatřené čipem, který lze naprogramovat třeba k bezkontaktním platbám nebo odemykání dveří s elektronickým zámkem.

Subdermální implantát
Subdermální implantát, zdroj: pinterest.com

Split

Neboli rozdělení určité části těla. Nejčastěji se můžeme setkat se splitem jazyka, tedy jeho rozdělení na dvě části. Kdo rád zachází do extrémů, tomu se nabízí také například split penisu (přesněji žaludu). Ten je však jen pro opravdu silné povahy.

Split jazyka
Split jazyka

Skarifikace

Podobá se tetování, ale obrazce se do kůže vyřezávají (cutting) či vypalují (branding).

Toto je samozřejmě pouze obecný přehled, který má jen pomoci orientovat se v rozmanitém světě tělesných modifikací. Jednotlivé druhy a techniky těchto i dalších méně obvyklých modifikací budeme podrobně rozebírat v následujících částech této série.

Rizika a následky tělesných modifikací – na co všechno byste měli myslet

Všechny tělesné modifikace včetně těch nejjednodušších s sebou nesou svá rizika a omezení, na které je třeba myslet a snažit se jim předejít.

Jakoukoliv modifikaci by měl provádět zkušený modifikátor s platnou licencí, který dbá na čistotu a dokáže vám poradit i v případě potíží, které mohou po zákroku nastat.

Modifikace jsou totiž něco, co je pro tělo nepřirozené a čemu se může začít intenzivně bránit záněty a čerstvé rány jsou náchylné na infekce. Ignorováním těchto problémů můžete vážně ohrozit svoje zdraví i život.

Kromě zdravotních rizik vás mohou modifikace omezit i sociálně. Ne každý je k této kultuře otevřený a určité modifikace vám mohou ztížit hledání zaměstnání v těch oborech, kde je vzhled klíčovým faktorem.

Překvapení ve formě tělesné modifikace se nemusí setkat s kladnou odezvou také v rodině či u partnera nebo partnerky. Vždy je lepší své blízké připravit, pokud chystáte zásadní změnu svého vzhledu, která by je mohla zaskočit.

Případné snahy se modifikace zbavit a vrátit svůj vzhled do původního stavu mohou být složité, nepříjemné, drahé a v nejzazších případech i nemožné. Proto byste si měli vždy každou modifikaci dobře rozmyslet a poradit se modifikátorem o všech následcích, které může vaše rozhodnutí mít.

Co si tedy z dnešního čtení vzít?

  • Tělesné modifikace nejsou záležitostí moderní doby, ale mají své kořeny hluboko v minulosti, kde plnily roli náboženskou, společenskou i estetickou.
  • Dnes lidé podstupují tělesné modifikace z různých důvodu. Od vzdoru a touze odlišit se od většiny, až přes vnitřní pocit spokojenosti se svým vzhledem, či požitku samotného procesu modifikování těla.
  • Existuje celá řada tělesných modifikací. Jednoduché a snadno zvrátitelné až po náročné, které se neobejdou bez chirurgických zákroků.
  • Každá tělesná modifikace s sebou nese zdravotní i společenská rizika, které bychom neměli v žádném případě ignorovat. Poradit by vám měl vždy zkušený modifikátor s licencí, který by jako jediný měl zasahovat do vašeho těla.