Články

Rotten core: Kořeny cyber music

Rotten core: Kořeny cyber music

9. března 2021 3 min

Jaké jsou kořeny cyber music? V tomto článku se podíváme na to z čeho vznikly žánry jako electro industrial, dark electro, aggrotech, futurepop, power noise, TBM, industrial-techno nebo industrialní pop.

Rotten core: Co je to cybergoth?

Rotten core: Co je to cybergoth?

5. února 2021 4 min

Tento článek nastiňuje můj vztah k cybergothické subkultuře. Pokusím se ji zde definovat a popsat, co stálo za jejím vznikem. Hlavním podnětem k vytvoření tohoto článku byla právě absence informací zabývající se tímto tématem.