Model: Ciwana Black

Cybergoth subkultura je spojena s tvorbou industrial dance videí. Bohužel je velmi náročné nalézt přesnou definici toho co to vlastně industrial dance je. Dalo by se ale říci, že se jedná se o specifický styl tance byl se vyvinul hlavně pro hudební žánry cyber elektronické hudby a má své kořeny v evropských klubech v Evropě hlavně Německu ale i v USA. Tento styl vznikl koncem devadesátých let, počátkem roku 2000 avšak přesný důvod vzniku není znám. Základem pro industrial dance je „basic”, který zahrnuje specifické ostré pohyby rukou a nohou. Improvizace dopomáhá k tomu, aby byl tanec komplexnejší a byl vizuálně zajímavější. Tyto pohyby lze tedy provádět intuitivně leč existují i choreografické taneční skupiny. Existují tři typy industriálního tance, mezi které patří USA, harsh chop-style a soft belly dance.

Vzhledem k tomu že cybergoth scéna je malá jak už zde bylo zmíněno, hraje zde obrovskou roli internet. Tvorba těchto tanečních videí díky tomu propojuje cybergoth komunitu po celém světě. Industrial dance se stal populární roku 2009 na počátku vzniku sítě Youtube. Autoři těchto videí, se snaží vždy vytvořit něco, co bude mít nějakou souvislost s hudbou a styly, které se pojí k tomuto tématu. Tato subkultura zažila své výsluní právě v okamžiku, kdy se na síti YouTube objevilo jedno z prvních videí s cybergoth tématikou „Cybergoth Dance Party”, které se stalo virální a populární v meme komunitě a díky tomu se stalo i součástí post-internetové kultury. Post-internet se primárně zaměřuje na konzumní produkty, ale i na na společnost virtuálního prostředí. Od doby, kdy bylo toto video natočeno, se však zdá, že téma cybergoth klesá na popularitě. Stejný pokles popularity můžeme zaznamenat i u dalších subkultur, které jsou esteticky spojené s gotickou tématikou. Od té doby se YouTube stal hlavním prostorem pro publikování těchto videí.

Centhron - Slutbutt | Industrial Dance by Ciwana Black