Jistě si mnoho z Vás myslí, že opuštěné budovy jsou jenom „mrtvé“ ruiny, které čekají na definitivní rozklad, avšak opak je pravdou. Mnoho staveb je dokonale zachovalých, a to je to, co my urbexeři milujeme a oceňujeme. Bohužel, a to je druhá stránka věci, je to, že na našem území není moc zachovalých objektů. Domnívám se, že máme snad jedno z největších počtů vandalů na km2 .

Každopádně o to je potom zajímavější, hledat neprozkoumaná místa a fotit je. Hodně urbexerů točí videa. Já osobně, jsem začínal pouze s videi, ale fotografie osloví zase jiným způsobem. Ale dnes jsem si chtěl položit zajímavou otázku… Jsou opuštěné budovy přítěží pro náš stát? Bohužel ano. Kupříkladu v Plzni nejmenovaná, notoricky známá, na černo dostavovaná budova, která mohla být využívána například jako ubytovna nebo kulturní středisko, zeje prázdnotou a zabírá veliký kus pozemku. Určitě bychom jich našli mnohem více, ale to by poté urbex nemohl existovat, kdyby všechny stavby lehly k zemi. Webová stránka „prazdnedomy.cz“ se snaží mapovat opuštěné budovy, aby je například takoví investoři mohli dohledat. Což je dobrá myšlenka a určitě tímto způsobem bude zachráněna spousta staveb. Dle mě je to ale také možnost, jak si mohou tyto objekty snadno dohledat vandalové a lidé, co mají potřebu ničit cizí majetek. Každý hledá v opuštěných budovách něco jiného.

Zamysleme se nad touto problematikou a važme si stále zachovalých objektů.