Track „Světla“ z alba DRON od dua Space Love se na youtube objevil už v roce 2017, přesto je to i dnes skvělý materiál, na jehož vizuálu lze sledovat jak stav současné experimentální elektro hudby, tak trendy, které si nacházejí svojí cestu i do mainstreamu.

Energický leč melancholický track v sobě pojí mnoho prvků. Některé v sobě skrývají protiklady, jiné se navzájem podporují k dosažení atmosféry, která podtrhuje význam celého díla. Na první pohled se může zdát, že množství symbolů, pop kulturních odkazů a grafických efektů je jen přehypovaný dadaistický mišmaš, jak ale víme, Andrea Vojkovská, která je ve Space Love zodpovědná právě za vizuální stránku projektu, se grafikou zabývá již mnoho let a tak má jistě každý detail v rámci celku svůj význam.

Hranice se stávají beztvarým stínem

V úvodu videoklipu se vydáváme na retro-futuristickou cestu vesmírnou lodí Flashe Gordona. Na této cestě se smývá hranice mezi realitou a abstrakcí, mezi vesmírem hmoty a dimenzí kyberprostoru, snad se dá říci i světem duchovna.

Použití efektů světelné záře a záblesků vyvolávající zdání solarizace ve vyobrazení umělců vytváří dojem éterických bytostí stojící na rozhraní materiální a nehmotné podstaty. Propojení vlivu spirituálních symbolů, anime výjevů a prvků post-internetové estetiky v kompozici videoklipu může napovídat, že se současná vizuální tvorba kloní k remixové kultuře, kde se význam jednotlivých elementů mění v celkovém, rovněž dynamickém, kontextu videoklipu.

Duo Space Love, Vojtěch Vojkovský a Andrea Vojkovská

Emoce v jedničkách a nulách nezapíšeš

I v minimalistickém textu díla mizí předěl mezi realitou a virtuálním světem před očima. Ostatně pronikání digitálního prostředí do každodenního života a jeho vliv na naše vnímání reality je pro tvorbu Space Love zásadní. V tomto případě jsou to existenciální témata zasazená do moderního způsobu komunikace skrze internet. Odlidštěný způsob, frustrující - neschopný přenést hlubší sdělení.

Autor textu, Vojtěch Vojkovský, nechává interpretaci svého záměru na nás. Poměrně jistě ale můžeme tvrdit, že je text prostoupený skepsí ohledně přínosu technologií, které se stávají stále nepostradatelnějšími nástroji v našich životech, které se tak přesouvají z reálného světa do toho virtuálního.

Svědčit o tom může i úryvek z českého filmu „Konec srpna v hotelu Ozon“ režírovaného Janem Schmidtem z roku 1966, který můžeme slyšet na konci videoklipu. Tento film je známý svým surrealistickým a post-apokalyptickým pojetím a zabývá se různými tématy, včetně mezilidských vztahů a vnímání reality.

Remix kulturních vlivů - futurismus, post-internet i anime

Jak již bylo řečeno, v klipu můžeme sledovat různorodé kulturní vlivy od japonského anime, přes tribalové ornamenty spjaté s tattoo kulturou přelomu 21. století nebo internetové prvky jako třeba emotikon shrug face „¯(ツ)/¯“. Kombinování těchto rozmanitých prvků připomíná současnou kulturu memů, kde jsou motivy vytrženy z kontextu a kombinovány novým způsobem, aby vytvořily nový význam či dojem.

Flash Gordon z roku 1980 je referencí pro opravdové znalce

Mimozemské prostředí plné pestrých barev je typický prvek žánru sci-fi z předposlední dekády minulého století. Tato nostalgická reference v formě futuristických představ tehdejších filmových tvůrců může naznačovat, že se přesouváme mimo sféru reality, podobně jako hrdina Flash Gordon, který neúmyslně opustil planetu Zemi a ocitl ve fantastickém cizím světě, který je však plný nástrah a nebezpečí.

Anime se čím dál častěji stává součástí hudebních videoklipů

Prvky anime, tedy specifická japonská forma animace, se vzhledem ke své popularitě objevuje v hudební produkci stále častěji. Mimo jiného jsou pro anime typické silné záblesky v akčních a emotivních scénách. Může to být dalším důvodem, proč si tyto prvky našli svou cestu do videoklipu s názvem Světla?

Chaotická vizuální kompozice grafických prvků má ve skutečnosti svůj význam

Tribalový znak křídel nebo jing a jang pohlcené v plamenech na pozadí tvořeném chaotickou ornamentální počítačovou grafikou a dalšími efekty ve videoklipu umocňují abstraktní a jaksi transcendentální atmosféru.

SPACE LOVE - SVĚTLA

Videoklip Světla od skupiny Space Love představuje spojení futuristických prvků, post-internetové estetiky a japonského anime. Prostřednictvím této vizuální symbiózy umělci vyjadřují význam ztráty spojení s reálným světem v důsledku pronikání digitálního prostředí do našich životů. Jeho esencí je hluboká reflexe nad vlivem technologií na naši existenci a vnímání reality, předkládající nám výzvu k uvědomění si změn v mezilidských vztazích a k nalezení rovnováhy v tomto novém digitálním světě.