Cover art of Floral Shoppe, a Vaporwave album by Vektroid

When digital meets art: Vaporwave, čirá digitální nostalgie

Vzpomínáte si na časy, kdy jste jako děti leželi doma s horečkou a v sladkém, léky navozeném polo-spánku, letmo poslouchali tóny televize či rádia? Svět působí v takových momentech jako živý sen. Čas stojí a letí zároveň, a obrazy před očima splývají do sebe jako vodovky na příliš mokrém papíře. Přesně takovou atmosféru se snaží zachytit umělci pod značkou Vaporwave.